Džojstici

Džojstik (engl. joystick) je računarski periferni deo ili uređaj koji sadrži neku vrstu drške pomoću koje se vrši upravljanje. Većina džojstika je dvo-dimenzionalna sa dve ose kretanja, ali i tro-dimenzionalni džojstici postoje. Džojstik je obično postavljen tako da signalizira kretanje po X osi ako se drška kreće levo ili desno, dok se po Y osi kretanje vrši ako se drška pomera gore ili dolje.

Džojstik se osim u računarskim igrama upotebljava i u kontrolnim mašinama kao što su liftovi, kranovi, bageri i tako dalje. Prva upotreba električnih džojstika koji sliči današnjim je bila oko 1944. godine u nacističkoj Nemačkoj gdje je operator upravljao sa Henschel Hs 293 raketom pomoću tada prvog džojstika sa dve ose.

Prikazan jedan rezultat

Scroll to Top
Scroll to Top